Rocco, en utrolig viltfinner

Gatulerer til Rypkleppens C Rocco og Ole Bjørn Grytbakk som fikk 3.AK på bretonklubbens prøve i Ålen for 14 dager siden.
Dette er Roccos 15. jaktprøvepremie på 33 starter.En utrolig premieringsprodent!


De gangene Rocco ikke har blitt premiert har heller ikke makker funnet fugl, så terrenget har nok vært tomt. Unntaket er to starter, og det er kun en av disse startene uten premiering at makker har funnet mer fugl enn Rocco.